Vážený zákazníku,

s Vašimi osobními údaji nakládáme s největší opatrností a zajišťujeme jejich ochranu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracováváme pro účely: oprávněného zájmu, z důvodu plnění smlouvy a k plnění povinností z právních předpisů, a to na základě právního důvodu zpracování.

Jako subjekt údajů máte však práva, která Vás opravňují v případě pochybností v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů na základě vyplnění žádosti k těmto úkonům:

  • Omezení zpracování osobních údajů
  • Právo vznést námitku
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo na výmaz
  • Právo na opravu – doplnění

Akceptujeme podání žádosti těmito způsoby:

  • Osobně s dokladem totožnosti (adresa kanceláře: Husova 379, 464 01),
  • Písemnou formou s úředně ověřeným podpisem – možné využít formulář níže s přiložením scanu vaší žádosti, či případně zašlete vaši žádost poštou na adresu: Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant.
  • Datovou schránkou: ufq32bj

Žádost