Firma EMJ s.r.o. byla založena v roce 2005 jako malá rodinná společnost čerpající z dlouholetých zkušeností v oblasti energetiky.
Od počátku své činnosti je firma zaměřena zejména na služby energetickým společnostem, obcím i drobným stavebníkům. Naši zákazníci spoléhají na naše rady, znalosti a zkušenosti v tomto specifickém odvětví. Jsme slušnou a spolehlivou společností, která vychází svým zákazníkům vstříc.

V rejstříku naší činnosti jsou dnes dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce vrchních i kabelových distribučních sítí nízkého i vysokého napětí, včetně trafostanic. Dále dodávky, montáže a opravy veřejného osvětlení, zhotovení přípojek nízkého i vysokého napětí pro malo i velkoodběratele. Připojení fotovoltaických a ostatních výroben elektrické energie do distribuční soustavy na napěťové hladině NN i VN .

Pro všechny výše uvedené činnosti pro naše zákazníky zhotovíme potřebnou projektovou dokumentaci, v případě potřeby až do fáze vydání stavebního povolení.

S výstavbou a údržbou sítí veřejného osvětlení máme dlouholeté zkušenosti. Podílíme se na výstavbě, údržbě a zajištění pohotovosti na sítích veřejného osvětlení v oblasti Liberecka a Frýdlantska.

Od roku 2005 jsme smluvními partnery společnosti ČEZ a.s., v roce 2011 jsme se zúčastnili VŘ a tím si upevnili svoji pozici v těchto oblastech:

V roce 2011 jsme se zúčastnili VŘ na ,,Zajištění kontaktních míst a realizace přípojek NN“ pro oblast Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod. Toto výběrové řízení jsme ukončili úspěšně, jako jediní smluvní partneři, s účinností od 1.10.2011 do roku 2021.

V druhém pololetí 2011 jsme se zúčastnili VŘ na ,,Zajištění kontaktních míst a realizace přípojek NN“ pro oblast Frýdlantska. Toto výběrové řízení jsme ukončili též úspěšně, jako jediní smluvní partneři, s účinností od 1.05.2012 do roku 2022.

Svou činnost jsme v posledních letech rozšířili také do Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a Prahu