Společně ulevíme Vašemu obecnímu rozpočtu

Finanční náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení jsou z pravidla jednou z nejvyšších položek v obecním rozpočtu pro každý rok. Nacházíme se však v době nových technologií, které Vám vzniklé náklady pomohou snížit. Spojením těchto technologií s osobním přístupem a dlouholetou zkušeností, lze náklady minimalizovat na nezbytné minimum. Realizaci provádíme v Libereckém, Středočeském a Královéhradeckém kraji.

Veřejné osvětlení na klíč

  • První schůzka
  • Passport
  • Zajištění financování
  • Projektová dokumentace
  • Regulace veřejného osvětlení
  • Realizace
  • Správa veřejného osvětlení

První schůzka

Základem úspěchu naší spolupráce je seznámení se s naším klientem. Zjištění jeho potřeb, možností a představ. Nastínění dalších kroků naší spolupráce a obeznámení se s naší firmou. Nejdůležitějším bodem schůzky je představení technologií pro regulaci V.O. a jejich dopad na celkovou úsporu financí v obecním rozpočtu.

Passport

Všechny stožáry, svítidla veřejného osvětlení osobně zkontrolujeme, posoudíme jejich fyzický stav a zjistíme stávající technické parametry. Na základě získaných dat vyhotovíme technickou dokumentaci (mapa sítí VO + tabulka pasportu sv. bodů), kterou sestavíme konkrétně pro Váše potřeby. Součástí passportizace je také generování unikátních štítků světelných bodů, které v dnešní době využívají složky záchranných jednotek při lokalizaci volajícího.

Zajištění financování

Zajištění kompletního financování realizace zakázky formou EPC. Díky tomu nemá investice žádný dopad na obecní rozpočet. V závislosti na rozsahu investice se její návratnost pohybuje od 3 do 5 let.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace se vyhotovuje z důvodu podkladů pro dotaci nebo jako realizační PD pro výběrové řízení na rekonstrukci či rozšíření VO. Součástí PD je zanesení nových částí VO do katastrální mapy. K bodům v mapě je vypracován seznam s podrobným popisem. Pro sestavení projektové dokumentace využíváme vlastní projektové oddělení.

Regulace veřejného osvětlení

Technický prvek, jehož nespornou výhodou je snížení obecních nákladů při provozu obecního V.O. Na základě regulace světelného toku jednotlivých světelných bodů, lze dosáhnout 30-40 % úspor. Zařazením regulace do provozu se také výrazně prodlužuje životnost světelných bodů.

Realizace

Disponujeme mnoholetou zkušeností při výstavbě a rekonstrukci veřejného osvětlení. Vlastníme veškeré technické vybavení, které je potřebné pro realizaci, díky kterému nejsme závislí na dalších dodavatelských firmách. Časová náročnost jednotlivých realizací odpovídá jejich rozsahu a náročnosti.

Správa veřejného osvětlení

Realizací naše práce nekončí. Nabízíme aktivní správu obecního veřejného osvětlení. Forma a rozsah dané činnosti je pak na individuální domluvě. Zajišťujeme opravu stožárů v havarijním stavu, výměnu nefungujících svítidel i výbojek, rekonstrukci zapínacích míst, pohotovostní režim, správu zapínacích míst – pravidelné odečty a kontrolu spotřeby.