Projektant energetických zařízení

POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Pozice projektanta obnáší celkové zpracování projektové dokumentace dle zadávacího návrhu. Jedná se především o stavby menšího rozsahu (navrhování tras kabelů, umístění přípojkových skříní, umístění elektroenergetické stanice atd.), ale setkáte se i s náročnějšími projekty, například projektování veřejného osvětlení měst a obcí, rekonstrukce stávajících kabelových i venkovních vedení.

• Seznámení se se zadáním stavby a ověřování stávajícího výchozího stavu sítě.
• Ověření průchodnosti navržené trasy s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy a projednání trasy.
• Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení.
• Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadavky přenosové, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, to vše podle standardů zadavatele.
• Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
• Výpočet mechanické únosnosti podpěrných bodů uzemnění.
• Vypracování plánu BOZP.
• Hlavní pracovní poměr, nástup dle dohody.
• Místo výkonu povolání: Frýdlant.

CO OD VÁS POŽADUJEME:
• Činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. – samostatné projektování a řízení projektování dle §10 vyhl. 50/78
• Řidičský průkaz skupiny B

CO VÁM NABÍZÍME:
• Možnost rozvíjet své znalosti v rámci odborných školení a odbornost na základně příslušných certifikací.
• Příspěvek na stravování.
• Možnost využití firemního vybavení pro soukromé účely.
• Možnost využití firemních slev.
• Mobilní firemní tarif pro soukromé účely.

V případě zájmu o podrobnější informace k pracovní pozici nás neváhejte kontaktovat.

KONTAKT:
Ivanka Krýchová
Tel.: 724 976 959
Husova 379, 464 01 Frýdlant
e-mail: emj@emj-energo.cz