Přeložka VN 22kV – Pod Ovčím kopcem

Zadávací návrh

  • Investor:ČEZ distribuce a.s.
  • Místo:pod Ovčím Kopcem, Donín, Hrádek nad Nisou
  • Zadání: Přeložka vedení VN

Projektová činnost

Elmos s.r.o.

Realizace

Stavba probíhala v dubnu roku 2018

V rámci stavby došlo k přeložení cca 400m vrchního vedení VN do země.  K výstavbě nového betonového sloupu 12/10, na který byl osazen svislý úsekový odpínač a omezovač přepětí. Z tohoto betonového sloupu bylo vyvedeno nové zemní vedení VN 22kV do trafostanice LB_3072. V neposlední řadě došlo k demontáži 5 starých dřevěných podpěrných bodů a starého vrchního vedení.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka kabelového vedení:380m
  • Demontáž PB:5ks
  • Demontáž vrchního vedení:400m

Další vybrané reference