Přípojka NN – Tanvald Pod Špičákem

Zadávací návrh

  • Investor:ČEZ distribuce a.s.
  • Místo:Tanvald
  • Zadání:Přípojka NN

Projektová činnost

EMJ s.r.o.

Realizace

Stavba probíhala v dubnu roku 2018

Kompletní realizace včetně projektové dokumentace, kterou vyhotovila naše projekční kancelář. Připojení nového odběrného místa bylo prováděno ze stávajícího podpěrného bodu, na kterém došlo k instalaci nové rozpojovací skříně. Dále byl proveden výkop délky 40m. Přechod komunikace byl vyřešen protlakem pod komunikací. Díky této technice nemuselo dojít k porušení komunikace a omezení provozu. Nakonec byla umístěna pojistková skříň s elektroměrových rozvaděčem na hranici pozemku dle požadavků žadatele. Celá stavba probíhala jediný den včetně terénních úprav a uvedení celého výkopu do původního stavbu.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka kabelového vedení:50m

Další vybrané reference