Aviatica

Zadávací návrh

  • Investor: Next development s.r.o. Na příkopě 848/6, 11000, Praha 1
  • Místo: Praha 5. – Jinonice, Na Hutmance, Radlická
  • Zadavatel: ELTODO a.s.
  • Zadání: SO 401 - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PODÉL KOMUNIKACE RADLICKÁ

Projektová činnost

Atelierpromika, Muchova 9/223, 16000 Praha 6

Realizace

Průběh 2.2. – 30.5. 2015 (16 dní únor, 15 březen, 8 duben, 18 květen)

V rámci výstavby nového komplexu administrativních budov známých pod názvem Aviatica se firma podílela na montáži přilehlého veřejného osvětlení. Stavba byla rozložena na 3 po sobě jdoucí fáze. Firma realizovala první fázi stavby. Došlo k úpravám stávajícího stavu z důvodu budoucího napojení ulice Radlická na příjezdovou komunikaci objektu Aviatica. V rámci rozšíření ulice Radlická byly demontovány stávající stožáry VO. Na demontáž navazovala stavba nových stožárů VO s novým kabelovým vedením. V rámci výstavby přechodů pro chodce bylo pro zvýšení ochrany chodců využito systému Zebra. Stavba byla ještě v rok otevření oceněna společností CIJ Awards jako stavba roku 2015 v kategorii Best Office Development.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka kabelového vedení: 600m
  • Celkem stožáry VO: 18 ks
  • Celkem svítidla: 18 ks
  • Celkem dní: 57

Další vybrané reference