Višňová rekonstrukce vedení VN 22 kV – 2.část

Zadávací návrh

  • Investor:ČEZ Distribuce a.s.
  • Místo:Višňová u Frýdlantu
  • Zadání :Rekonstrukce vedení VN 22 kV - 2.část

Projektová činnost

Eliprom s.r.o.

Realizace

Stavba probíhala od listopadu 2018 do listopadu 2019

Původní nadzemní vedení VN 22 kV z rozvodny TR Frýdlant – Větrov směr Višňová vybudované v roce 1958 bylo za hranicí své životnosti. Z těchto důvodů byla provedena kompletní rekonstrukce – výměna tohoto vedení s novými podpěrnými body, ve stávající trase.

Vedení se skládá z hlavní kmenové linky mezi městem Frýdlant v Čechách a obcí Višňová, kde byla ukončena předchozí výměna vedení Višňová rekonstrukce vedení VN 22 kV  a z odboček – přípojek k jednotlivým trafostanicím v obcích Kunratice u Frýdlantu, Víska a Mínkovice. V průběhu  rekonstrukce bylo zcela vyměněno 14 příhradových stožárů. 8 příhradových stožárů bylo kompletně opraveno včetně betonových základů, stožárové konstrukce a nátěrů. Dále bylo vyměněno 98 betonových sloupů. V celkovém rozsahu stavby bylo výměno nadzemním vedení v celkové délce 11 kilometrů.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka vedení VN:11.000 m
  • Počet meněných bet.podpěrných bodů:98 ks
  • Počet měněných příhradových stožárů:22 ks

Další vybrané reference