Višňová rekonstrukce vedení VN 22 kV

Zadávací návrh

  • Investor:ČEZ Distribuce a.s.
  • Místo:Višňová u Frýdlantu
  • zadání :Rekonstrukce vedení VN 22 kV

Projektová činnost

Montprojekt a.s.

Realizace

Předmětem stavby byla rekonstrukce nadzemního volného vedení VN 22 kV (vývod VN 7606 Višňová) , které bylo za hranicí životnosti (1954 a 1958). Nadzemní volné vedení VN 22 kV bylo na mnoha místech zcela zničeno povodní v roce 2010.

Jedná se o celkovou rekonstrukci kmenového nadzemního volného vedení VN 22 kV v délce cca 2.400 m a přilehlých odboček nadzemního volného vedení VN 22 kV v délce cca 1.300 m mezi předmětnými úsekovými odpojovači. Průřez kmenového nadzemního volného vedení VN 22 kV vč. přilehlých odboček celého technického místa byl určen dle zkratových výkonů v dané oblasti takto :

Hlavní kmenová linka bude provedena vodiči AlFe 150/25. Přípojky k TS vodiči AlFe 42/7. Dále byla provedena  výměna úsečníků za nové UE6 25/400.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka vedení VN:3.700 m
  • Počet bet.podpěrných bodů:42
  • Počet stožárů :4

Další vybrané reference