River Gardens

Zadávací návrh

  • Investor:KORTA Prague a. s. Žitavského 499, 156 00 Praha 5
  • Místo:Rohanský ostrov, Praha 8, Karlín, Hl. Město Praha
  • Zadání:Výstavba veřejného osvětlení pro novostavby kancelářských objektů River Gardens

Projektová činnost

Cegelec a.s.

Realizace

Průběh – stavba probíhala v období od ledna do března 2015

V rámci výstavby nového kancelářského komplexu River Gardens, došlo také k výstavbě nového veřejného osvětlení v jeho okolí. Firma realizovala stavbu ve dvou etapách. V rámci první etapy došlo k výstavbě veřejného osvětlení přilehlého k budově Z5, v druhé se potom osvětlovala průběžná cyklostezka. Propojení moderní architektury s funkčností technické infrastruktury vytvořilo na nábřeží řeky Vltavy stavbu, u které má zejména v nočních hodinách smysl se pozastavit.

Fotodokumentace

Stavba v číslech

  • Celková délka kabelového vedení:180m
  • Celkem stožáry VO:6 ks
  • Celkem svítidla:6 ks
  • Celkem dní:25

Další vybrané reference