Elektrické přípojky nízkého napětí

Realizace elektrických přípojek je hlavní naplní naší práce. Dlouholeté zkušenosti a praxe
z nás dělají odborníky ve svém oboru. Díky vlastní projekční kanceláři jsme pro Vás
schopni postavit přípojku na klíč. Provedeme Vás celým procesem od úvodní žádosti přes
technické řešení, až po výslednou realizaci.

Elektrickou přípojkou je myšleno zařízení, které přivádí k jedné nemovitosti elektrickou
energii. Toto zařízení se nadále nachází v majetku správce elektrické sítě a proto je nutné
dodržovat podmínky jím určené.