Nová vedení a překládání kabelových souborů VN

Přidruženou činností naší společnosti jsou také realizace pokládek kabelových souborů VN. Dále se také
zabýváme obnovou stávajících kabelových sítí, výměnou propojů trafostanic, výměnou úsekových
odpínačů a omezovačů napětí. Referenční stavby jsou uvedeny v sekci reference.