Nová vedení a překládání vrchního vedení VN 22kV a 35kV

Realizujeme investiční zakázky spojené s přeložením, rekonstrukcí a budováním nových linek vrchního vedení vysokého napětí na napěťových hladinách 22kV a 35kV. Společnost je v tomto směru zcela soběstačná a disponuje veškerou potřebnou technikou a školeními elektromontérů, které jsou pro tento typ staveb zapotřebí. V uplynulých letech jsme vyhotovili například investiční stavby ve Frýdlantě v Čechách nebo u obce Nechálov na Turnovsku.