Projekční činnost

Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace pro různé druhy staveb, až do fáze
vydání územního rozhodnutí v případě potřeby i do fáze stavebního povolení. Klíčovou
činností našich projektantů jsou projekty domovních přípojek nízkého napětí, přeložek
vedení nízkého napětí a vysokého napětí, rekonstrukcí vrchních i kabelových sítí a
veřejného osvětlení. Dlouholeté zkušenosti a komunikace s příslušnými orgány nám
umožňuje dokončit Váš projekt pouze s Vaším úvodním zadáním.