Distribuční rozvodná síť

Distribuční síť dopravuje vysoké napětí 110kV do míst velkých podniků těžkého průmyslu a k elektrifikovaným částem železničních tratí. Zbylá část se dále transformuje na napětí 22kV a distribuuje městům a obcím. Zde dochází k poslední transformaci na 230 V nebo 400V. Z této napěťové hladiny jsou napájeny domácnosti.