Trafostanice

Jedná se o součást přenosové a distribuční soustavy elektrické energie. V jádru každé trafostanice je umístěn transformátor, který má za úkol přeměnu napětí. Trafostanice lze dělit na zděné, stožárové a „kioskové“.