Elektrické přípojky

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici pozemku.Pokud není na budově zřízena tato HDS, končí tato přípojka posledním bodem ukotvení, popřípadě na svorkách hlavního jističe objektu.Pokud distribuční společnost provádí rozvod např. na vaší ulici smyčkováním, pak taková přípojka je zpravidla vždy situována tak, aby byla přístupná z veřejných prostor.
Pojmem přípojka se rozumí zařízení, které připojuje zákazníka k síti nízkého napětí. Elektrická přípojka začíná odbočkou rozvodného zařízení k odběrateli, bývá k připojení jednoho odběratele. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní domovní kabelovou skříní a pokud tyto skříně nejsou končí posledním podpěrným bodem nebo na svorkách hlavního jističe.