Přeložka el. vedení

Realizuje se z důvodu změny trasy kabelového vedení, ať už z důvodu stavby nového objektu, rekonstrukce nebo demolice. Součástí přeložky může být například posunutí podpěrných bodů, změny trasy vrchních nebo podzemních kabelových souborů. Cena přeložky se odvíjí od velikosti zásahu a je celá finančně hrazena žadatelem. Žádost naleznete zde(http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/formulare/prelozky/formd20160310_zadostoprelozkuzarizenids_web.pdf ).