Přeložka el. vedení

Přeložkou zařízení elektrického vedení se rozumí změna trasy stávajícího vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení. Realizuje například z důvodu stavby nového objektu, rekonstrukce nebo demolice. Součástí přeložky může být například posunutí podpěrných bodů, změny trasy vrchních nebo podzemních kabelových souborů. Přeložku realizuje vlastník distribuční soustavy na základě žádosti a cena přeložky se odvíjí od velikosti zásahu. Celá je finančně hrazena vyvolavatelem o přeložení. Vlastnictví přeloženého zařízení se po jeho provedení nemění.