Distributor elektrické energie

Distributorem/provozovatelem elektrické energie je myšlena fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektrické energie. Provozovatel distribuční soustavy je zavázán na vymezeném území na základě uzavřených smluv, spravovat a udržovat distribuční soustavu v provozu schopném stavu, umožnit distribuci elektřiny a připojení k distribuční soustavě. Připojení k distribuční soustavě je provozovatel povinen poskytnout každému, kdo dle energetického zákona splňuje podmínky pro připojení.