Energetický audit

Energetický audit – jeho zpracováním lze doložit informace ohledně využívání energii a hospodaření budov. Jeho součástí jsou také doporučení. Součástí energetického auditu není vypracování energetického štítku. Cena auditu je závislá na dostupnosti podkladů a velikosti nemovitosti. Pohybuje se v řádech deseti tisíců.