Energetický zákon

základní právní předpis, který vymezuje energetické odvětví. Hlavní částí zákona je úprava podnikání v energetických odvětvích. Jsou zde stanoveny základní pojmy pro obory elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458