Revize elektro

revize elektrických zařízení se vyhotovuje z důvodu zjištění správné funkce elektrického zařízení (domovních přípojek, přeložek vedení, trafostanic atd.). Revizi může ze zákona vyhotovovat pouze revizní technik s příslušnou specializací.